Privacyverklaring

Privacy persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie (EU) een nieuwe privacywet rondom persoonsgegevens. De nieuwe privacywet sluit aan op het digitale tijdperk waarin we leven en heet de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In overeenstemming met deze wet ga ik zorgvuldig met uw privacy om.